Naše vrednote

Trajnost, ki deluje!

Zanesljivost, stabilnost, humanost in čustva zaznamujejo zgled naše poslovne skupine. Trajnost in partnerstvo sta nam najpomembnejši vrednoti, ki nas spremljata v vsakdanu.

Poštenost in zanesljivost sta zapisani z veliko. Naš slogan izraža te vrednote:

RECA│ POVEZUJE.RAZVIJA.INSPIRIRA.

POVEZUJE. Stabilnost, varnost, kakovost in dolgoletna tradicija.

S tem ustvarjamo dolgoročne in varne poslovne odnose.

RAZVIJA. Živeto partnerstvo.

Le če nekaj razvijemo, ustvarimo trajno korist in dolgoročno perspektivo.

INSPIRIRA. Navdihujemo.

Inspiracija pomeni čustva, ki jih dnevno vzbujamo v naših strankah.

Družbena in okoljska odgovornost, zaupanje, poštenost in odkrit odnos so združljivi z zdravim strmenjem po rasti in dobičkonosnem gospodarjenju.

Prepričani smo, da je trajnost za nas strateški dejavnik in temeljna prednost pred konkurenco.

Le donosna in uspešna podjetja si lahko privoščijo družbeno koristne in okoljsko varne storitve.

Naše zdravo gospodarsko stanje, priznavanje naših poslovnih partnerjev in veliko število javnih priznanj nakazujejo, da smo na pravi poti.

 

»Trajnost ni modni pojav. V našem podjetju jo že zelo dolgo izvajamo in je osnova našega dnevnega dela, kakor kažejo številne aktivnosti.«

Mag. Ernst Wiesinger (Managing Director RECA Group in CEO Kellner & Kunz AG)


Skladnost s pravili

Skladnost s pravili ima najvišjo prioriteto

Skladnost ima pri Kellner & Kunz in pri RECA skupini skupaj z visoko zahtevo po kakovosti, proaktivno skrbjo za okolje, kot tudi s trajnostjo in managementom ter pri vprašanjih o odgovornosti za zaposlene in pri vseh operativnih procesih najvišjo prioriteto.

Upravni odbor delniške družbe Kellner & Kunz in poslovodni organi vseh podjetij RECA skupine so se izrecno opredelili k pošteni konkurenci, kot k ravnanju po veljavni domači in tuji zakonodaji, posebej glede na korupcijo, podkupovanje in dogovarjanju o cenah, ki jih strogo odklanjajo in jih pod nobenim pogojem ne tolerirajo.

Delniška družba Kellner & Kunz ima vrsto smernic v katerih so predpisi o vedenju nedvoumno opisani. Vsak delavec je z njimi seznanjen in temu primerno šolan.

Učinkovite smernice in varnostni ukrepi

Učinkovite smernice, primerna varnostna organizacija, kot tudi ljudje, ki se teh smernic držijo in jih uporabljajo, so merodajni varnostni dejavniki in bodo tudi v prihodnje podpirali uspešen razvoj podjetja!

»Skladnost s pravili je v našem podjetju na vseh področjih delovanja na prvem mestu. Redna izobraževanja pooblaščencev za skladnost in interni nadzorni sistem zagotavljajo upoštevanje pravil in zakonov.«

Mag. Astrid Siegel (uprava, Kellner & Kunz AG)

RECA Newsletter

Za obveščanje o akcijah in novostih, se prijavite tukaj.

Kontakt

Bodite del naše zgodbe.
Kontaktirajte nas!

Obiščite nas tudi tukaj