Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja RECA d.o.o.

Splošni pogoji podjetja RECA d.o.o.

1. Področje veljavnosti

1.1 Spodaj navedeni pogoji prodaje, dobave in plačila veljajo za vsa naročila, dobave in druge storitve vključno s svetovanjem in dajanjem informacij.

1.2 Veljajo tudi za vse prihodnje pogodbe in obveznosti do naročnika.

1.3 Ugovarjamo vašim pogojem poslovanja.

2. Sklenitev pogodbe
Za sprejem naročila se smatra dobava blaga ali potrditev naročila. Za obseg dobave blaga in storitev je merodajna potrditev naročila, v kolikor te ni, dobavnica in račun. V kolikor pride v vsebini dokumentov do odstopanj in v roku 4 dni od prejetja dokumenta ne prejmemo pisnega ugovora stranke, se smatra, da stranka sprejema spremenjene pogoje.

3. Za vrednost naročila, nižjo od 80 EUR neto, se stranki zaračunajo stroški poštnine, v višini 5 EUR. Veljavnost ponudb je 4 tedne, razen če ni določeno drugače. Po preteku veljavnosti ponudbe se izdelki dobavijo po trenutnih veljavnih cenah. DDV v ceni ni upoštevan in se izkazuje kot ločena postavka na računu v višini, kot ga predvideva zakon. V primeru nepredvidenih povišanj cen zaradi višje sile, dobaviteljev, dajatev ter stroškov materiala, si pridržujemo pravico do spremembe cen.

4. Plačilni pogoji se določijo s ponudbo, potrditvijo naročila ter računom. Stranka se zavezuje, da bo strošek poravnala najkasneje ob zapadlosti valute. V kolikor se to ne zgodi, se jo na to opomni s prvim in drugim opominom. Če znesek fakture kljub temu ni nakazan, sledi odvetniški opomin pred tožbo. Stroške odvetniškega opomina nosi stranka.

5. Dobavni rok je vselej približen in ni zavezujoč, razen če ni bilo dogovorjeno drugače. V kolikor stranka ni poravnala svojih prehodnih obveznosti si pridržujemo pravico, do zadržka nadaljnjih dobav. V kolikor vsi naročeni izdelki niso na zalogi, naročilo po lastni presoji dobavimo v deljenih dobavah, razen če ni bilo dogovorjeno drugače. Za poškodbe in izgube med prevozom ne prevzemamo odgovornosti. Stroški izrednih, nepričakovanih dobav na željo stranke, v celoti bremenijo stranko.

6. Naročeno blago ostane v lasti podjetja Reca d.o.o. vse do popolnega poplačila.

7. Stranka mora ob prejetju izdelka preveriti ustreznost količine in vsebine pošiljke. Reklamacije glede količine in kakovosti izdelka je potrebno javiti v pisni obliki najkasneje roku 7 delovnih dni. V kolikor je embalaža poškodovana in je zaradi tega prišlo do poškodbe tudi na izdelku, je to treba javiti v pisni obliki najkasneje v roku 5 delovnih dni.

V kolikor se reklamacija izkaže za upravičeno, se obvezujemo da bomo reklamacijo odpravili na lastne stroške v doglednem času.

Pri galvaniziranih veznih elementih trdote 10.9 in več obstaja nevarnost odvajanja vodika. Tudi po dodatni termični obdelavi tveganje ne more biti popolnoma izključeno. Zato takšne prevleke delamo samo po želji in na tveganje nalogodajalca.

8. Stranka lahko dobavljene izdelke vrača le po predhodni pisni najavi in pod določenimi pogoji. Stroške poštnine, kakor tudi odgovornost za morebitne poškodbe na izdelku nosi pošiljatelj (stranka). Izdelek je možno vrniti tudi pristojnem terenskem komercialistu.

9. Vsa pripadajoča dokumentacija za prodane artikle je na voljo brezplačno na internetni strani www.reca.si, v kolikor s kupcem ni dogovorjeno drugače. Na spletni strani, pod zavihkom prenosi, so podatkovni listi, kjer najdete dokumentacijo. V kolikor željene dokumentacije ne najdete, nas prosim kontaktirajte na reca@reca.si ali 02/250 11 45.

01.01.2020

Kontakt
Kontakt
Zapri
Za uporabo tega obrazca morate sprejeti piškotke
Vaš kontaktna oseba:
RECA Slovenija
RECA Slovenija
Igor ROŠKAR
Direktor
Tihomir Čoh
Industrija Slovenija
Nisem robot.
Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo!
V kratkem vas bo kontaktirala vaša kontaktna oseba.

Naša celotna ponudba
Prelistaj online

Pritrdilni material
Pritrdilni material
zum Katalog
celotna medijska knjižnica
celotna medijska knjižnica
Download Broschüren